KØBENHAVNS LOKALUDVALG

Project Description

I forbindelse med udarbejdelsen af en valgvideo for lokaludvalgene i Københavns Kommune i slutningen 2014, blev vi efterfølgende også bedt om at producere en generel video om lokaludvalgene. Det var vigtigt for kommunen at få sat fokus på hvordan det lokale demokrati er med til at skabe byrummet, og hvordan lokaludvalgene kan hjælpe borgere til at gøre nærområderne bedre.

Resultatet blev en ca. to minutter lang video, der satte fokus på lokaludvalgene som bindeled mellem borgere og beslutningstagere her i hovedstaden. Den illustrerer hvordan de ellers lidt ”gemte” lokaludvalg både administrerer og støtter initiativer og innovation i på gadeplan.

Produktion: Idéudvikling, treatment, manuskript, storyboard, redigering, animation, lydproduktion, musik og speak.

Project Details